Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Kuppelkupp: Små Grå / Marianne Heier og Kunstgress

31/08/2017 @ 17:00 - 21:00

Please scroll down for English

Program:
19:00: Kjemi. Konsert med Små Grå
20:00: O. Performanse med Marianne Heier og Kunstgress

I samarbeid med nyMusikk Stavanger presenterer vi forestillingen Kjemi med Små Grå.

”Hva er det vi driver med? Mye er bygget rundt en idé om årsak og virkning, men det er fortsatt vanskelig å få en skikkelig oversikt. Og så møter du de folka. Og så står dere der, mens øynene virker som de skal og alle grunnstoffene driver med sitt. Eller? Du får klippe og lime.”

Kjemi er en koreografisk og improvisert konsert fremført av Små Grå og laget i samarbeid med Kim Hiorthøy. Små Grå er Nina Mortvedt, Benedikte Kruse, Ingebjørg Loe Bjørnstad og Mai Elise Solberg. De fire sangerne gjør vokalimprovisasjon til noe som ikke lenger er en konvensjonell konsert, men som ligner mer på teater, dans eller scenekunst. Kim Hiorthøy er billedkunstner og musiker, men har de siste årene begynt å jobbe med koreografi. Kjemi er en forestilling, eller en konsert, som ”ganske forsiktig kommer til å sette alt ut av spill”.

Varighet: 50 min.

++

Kunstverket «O» er laget av Marianne Heier i samarbeid med dansekollektivet Kunstgress. Verket er laget i relasjon til Kitty Kiellands kunstnerskap på oppdrag fra Stavanger kunstmuseum. Det ble fremført som performance under åpningen av utstillingen Fri luft – Kitty L. Kielland.

«O» handler om selvstendighet og om oppløsningen av fastlagte kjønnsnormer. Utgangspunktet for verket er Kitty Kiellands grunnleggende tanker om kjønn. Heier har vært opptatt av hvordan disse tankene kommer til uttrykk i Kiellands jærlandskap, særlig i torvmyr-maleriene, som skildrer et horisontalt, bølgende landskap. Er landskapet og fremstillingen av det kjønnsnøytralt? Eller kan det knyttes til mannlige og kvinnelige kvaliteter?

I Heiers kunstverk minner pelsene på gulvet om et landskap, eller en slags stor, sammenhengende organisme. Performancen utspiller seg i det fysiske og direkte møtet mellom dansernes kropper og de avlagte pelsene. På denne måten går verket i dialog med de myke, brune myrlandskapene og fører de feministiske linjene i Kiellands malerier inn i vår tid.

Varighet: ca. 1 time

OM KUPPELKUPP
Kuppelkupp er navnet på en rekke langåpne torsdagskvelder med kunstfaglig og sosialt program. Dette er stedet for å komme sammen med andre kunstinteresserte, oppleve performance og temporære kunstprosjekter, høre kunstnersamtaler og delta i debatter. Vårt inngangsparti glasskuppelen byr på god stemning med musikk, bar og god mat fra våre lokale samarbeidspartnere.

BILLETTER
Entré kr. 50.
Gratis for medlemmer av NBK, Venneforeningen, Plot/Stavanger og studenter ved Kunstskolen i Rogaland.

//

Programme:
7pm: Kjemi. Concert with Små Grå
8pm: O. Performance with Marianne Heier and Kunstgress

In collaboration with nyMusikk Stavanger we present the performance Chemistry:

“What are we doing? Much is built around an idea of cause and effect, but it is still difficult to get a proper overview. And then you meet those guys. And as you stand there, while the eyes are working properly and all the elements involved in his. ”

You might be surprised, you might be happy, touched, or a bit confused. Probably it will be an experience out of the ordinary. Små Grå has made Chemistry together with the artist, choreographer and film director Kim Hiorthøy. The four singers Nina Benedikte, May Elise and Ingeborg offers all up this evening and will sing, dance, talk with and improvise to the public.

Duration: 50 min.

++

O’ deals with the theme of independence and the dissolution of fixed gender norms. Its starting point is Kitty Kielland’s basic ideas about gender. Heier has been interested in how these ideas come to expression in Kielland’s depictions of Jæren, particularly in the peat bog paintings that show a horizontal undulating landscape. The landscape and the depiction of it – are they gender-neutral? Or can they be linked to male or female qualities?

In Heier’s work, the furs on the floor resemble a landscape, or a kind of large coherent organism. These are animal skins transformed into clothing for people. They hold connotations to animal protection and environmental issues but are also expressions for feminine glamour and sexuality. The soft furs create a visual contrast to the hard and white stone flooring. Heier allows hierarchies of value and myths about nature to form a backdrop for the work. She views ‘the feminine’ from the inside, as a physical, first-hand experience that forms the self, and not as an object described from the outside or as a deviation from a male norm. Who defines, and who is defined? What is nature, and what is culture?

The performance plays out in the physical and direct encounter between the dancers’ bodies and the furs, all of which have been purchased from second-hand shops. In this way, the work dialogues with the soft-brown bog landscape and carries the feministic lines of Kielland’s paintings into our own times.

Duration: approx. 1 hour

KUPPELKUPP
Kuppelkupp puts the focus on art and social interaction. The programme includes performances, temporary art projects, lectures, conversations and debates. The museum’s glass cupola provides an excellent atmosphere with music, a bar and good food from our collaborating partners.

ADMISSION
NOK 50. Free admission for members of the Society of Friends, NBK, Plot/Stavanger and students at Rogaland Art School.

Details

Date:
31/08/2017
Time:
17:00 - 21:00
Event Category:
Website:
https://www.facebook.com/events/1918338361755360