Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

O: Performance av Marianne Heier og Kunstgress

28/10/2017 @ 14:00 - 14:30

Please scroll down for English

Performancen «O» er laget av Marianne Heier i samarbeid med dansekollektivet Kunstgress. Verket er laget i relasjon til Kitty Kiellands kunstnerskap på oppdrag fra Stavanger kunstmuseum, og vises parallelt med utstillingen Fri luft – Kitty L. Kielland.

«O» handler om selvstendighet og om oppløsningen av fastlagte kjønnsnormer. Utgangspunktet for verket er Kitty Kiellands grunnleggende tanker om kjønn. Heier har vært opptatt av hvordan disse tankene kommer til uttrykk i Kiellands jærlandskap, særlig i torvmyr-maleriene, som skildrer et horisontalt, bølgende landskap. Er landskapet og fremstillingen av det kjønnsnøytralt? Eller kan det knyttes til mannlige og kvinnelige kvaliteter?

I Heiers kunstverk minner pelsene på gulvet om et landskap, eller en slags stor, sammenhengende organisme. Pelsene er dyrehuder omskapt til menneskeklær. De gir konnotasjoner til dyrevern og miljøsak, og er samtidig uttrykk for feminin glamour og seksualitet. Visuelt utgjør de myke pelsene en kontrast til det harde, lyse steingulvet. Heier lar innarbeidede verdihierarkier og naturmyter danne bakteppe for verket. Hun betrakter ’det kvinnelige’ fra innsiden, som en fysisk, førstehånds erfaring som former jeg-et, og ikke som et objekt beskrevet fra utsiden eller et avvik fra en mannlig norm. Hvem definerer, og hvem blir definert? Hva er natur, og hva er kultur?

Performancen utspiller seg i det fysiske og direkte møtet mellom dansernes kropper og de avlagte pelsene. På denne måten går verket i dialog med de myke, brune myrlandskapene og fører de feministiske linjene i Kiellands malerier inn i vår tid.

Marianne Heier (f. 1969) er en norsk billedkunstner som arbeider med fysiske intervensjoner i sosiale og institusjonelle rom. Hun har markert seg nasjonalt og internasjonalt med en lang rekke institusjonskritiske prosjekter og utstillinger, blant annet med Festspillutstillingen Surplus på Bergen Kunsthall i 2012 og separatutstillingen Jamais – Toujours på Stenersenmuseet i 2010.

Det Oslo-baserte dansekompaniet Kunstgress ble grunnlagt i 2014, og består av dansekunstnerne Ida Frømyr Borgen, Hanne Frostad Håkonsen, Maaike Croles Fitjar, Amanda Bach og Yvonne Cathrine Senn. Kompaniet arbeider ofte stedsspesifikt, med koreografier basert på improvisasjoner i det aktuelle fremføringsrommet. Marianne Heier og Kunstgress har tidligere samarbeidet i prosjektene Heksebål (2016) og Onepercenter (2015).

Varighet: 30 min.

BILLETTER
Forhåndsbestilling er ikke nødvendig.
Halv pris på inngangsbilletten hver lørdag:
Voksen kr. 45
Barn 6-18 år/student kr. 25
Honnør kr. 30

//
The performance ‘O’ is created by Marianne Heier (b. 1969) in partnership with the dance collective Kunstgress. The work is produced in relation to Kitty Kielland’s artistic practice and was commissioned by Stavanger Art Museum.

‘O’ deals with the theme of independence and the dissolution of fixed gender norms. Its starting point is Kitty Kielland’s basic ideas about gender. Heier has been interested in how these ideas come to expression in Kielland’s depictions of Jæren, particularly in the peat bog paintings that show a horizontal undulating landscape. The landscape and the depiction of it – are they gender-neutral? Or can they be linked to male or female qualities?

In Heier’s work, the furs on the floor resemble a landscape, or a kind of large coherent organism. These are animal skins transformed into clothing for people. They hold connotations to animal protection and environmental issues but are also expressions for feminine glamour and sexuality. The soft furs create a visual contrast to the hard and white stone flooring. Heier allows hierarchies of value and myths about nature to form a backdrop for the work. She views ‘the feminine’ from the inside, as a physical, first-hand experience that forms the self, and not as an object described from the outside or as a deviation from a male norm. Who defines, and who is defined? What is nature, and what is culture?

The performance plays out in the physical and direct encounter between the dancers’ bodies and the furs, all of which have been purchased from second-hand shops. In this way, the work dialogues with the soft-brown bog landscape and carries the feministic lines of Kielland’s paintings into our own times.

Duration: 30 min.

TICKETS
Reservation is not required.
Half price admission Saturdays:
Adult NOK 45
Children 6-18 år/student NOK 25
Senior NOK 30

Photo: Oddbjørn Erland Aarstad

Details

Date:
28/10/2017
Time:
14:00 - 14:30
Event Category:
Website:
https://www.facebook.com/events/278722149269092