Kultur & Underholdning

KåKå kverulantkatedralen

kåkå kverulantkatedralen er et frittstående cafébasert litteraturhus som gjennom arrangement og debatter ønsker å skape engasjement for samfunnsspørsmål, kunstneriske uttrykk og kulturelle dilemma.

…en viktig møteplass med varm atmosfære, hvor det handler om å bevare og pleie den gode samtalen, om å synliggjøre uenighetsfellesskapet som fysisk størrelse, som noe annet enn underholdning via sosial medier og via skjermer.

…og som navnet tilsier er kåkå alltid på jakt etter den gode kverulanten som kan utvide og styrke det norske uenighetsfellesskapet, selve grunnsteinen i demokratiet vårt.

Adresse: Sting Nere, Valberget 3, Stavanger
Telefon: +47 997 37 914
Web: www.kverulantkatedralen.no
Facebook: facebook.com/kverulantkatedralen